Vi utarbeider reguleringsplaner i Trondheim, Orkanger og omegn

Har du en eiendom du ønsker å utvikle? On arkitekter og ingeniører AS kan bistå med regulering for private, næringsliv og det offentlige.

Vi gir råd for utvikling av eiendommen, informerer om saksgangen, utarbeider planer i samarbeid med oppdragsgiver og står for innsending av planbeskrivelser og reguleringsplankart med bestemmelser til offentlige myndigheter for behandling og godkjenning. Vi gjennomfører risiko- og sårbarhetsanalyser og konsekvensanalyser. Reguleringsplankart utarbeides digitalt etter miljøverndepartementets veileder og leveres i gjeldende SOSI-standard.