Sentralt på Orkanger, like sør for Trondheim, finner vi arkitekt- og ingeniørfirmaet ON arkitekter og ingeniører. Firmaet ble etablert i 1996, og styres i dag av daglig leder Bente Fjeldvær.

Imøtekommende, profesjonell, løsningsorientert, engasjert og kreativ lyder verdiene.

Bred kompetanse

ON arkitekter og ingeniører har en unik, bred kompetanse, og arbeider med alle elementer innen byggeprosjekt, med god oppfølging under byggeprosessen. Nedslagsfeltet er hovedsakelig Midt-Norge. De utfører prosjekter for både private og offentlige utbyggere. På oppdragslisten finnes alt fra skole-og helsebyggprosjekter, til leilighetsbygg, eneboliger, hytter og næringsbygg. Firmaet har stort fokus på markedsføring, og har opparbeidet seg et godt omdømme og et bredt nettverk. Dette har ført til en jevnt god ordrereserve, og en sterk posisjon i markedet.

Firmaet tar for seg byggprosjektering, interiørarkitektur, byggeledelse, reguleringsplaner og taksering. Her kan man som kunde og oppdragsgiver få skreddersydde løsninger basert på egne behov og ønsker, enten det gjelder et nytt byggprosjekt, utvikling av eiendom, eller innredning av kontoret. Prosjektene planlegges og gjennomføres av fagfolk, slik at kundene kan føle seg trygge, og resultatet blir i samsvar med inngåtte kontrakter, samt gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

Ledig stilling som arkitekt / ingeniør

Nytt avdelingskontor

Oppdragsmengden har eskalert betraktelig de siste årene, og behovet for flere fagfolk har derfor økt. ON arkitekter og ingeniører er i dag 14 ansatte, og ønsker nå å utvide med to nye arkitekter. Dette vil skje i forbindelse med åpning av nytt avdelingskontor i Fillan på Hitra. De nye ansatte ved Hitra-kontoret må kunne jobbe selvstendig, men vil ha tett samarbeid med kontoret på Orkanger, samt Kystplan og Prosjektutvikling Midt-Norge, som vil befinne seg i samme lokale. Kontoret vil ledes fra Orkanger, men den daglige driften må ivaretas av de nye arkitektene.

Det vil her være mulighet for å utvikle og forme sin egen arbeidsplass, sier Bente. Tett samarbeid og oppfølging fra Orkanger vil sørge for at firmaets gode bedriftskultur, og allerede godt etablerte arbeidsrutiner og -prosedyrer ivaretas, fortsetter hun.

Mulighet for utvikling

Som arkitekt i ON arkitekter og ingeniører jobber man ikke med de store nasjonale og internasjonale arkitektkonkurransene, men har muligheten til å bli med på spennende og utfordrende prosjekter i Midt-Norge. Her vil det også være mulighet for å påvirke prosjekter, og samtidig styre sin egen arbeidsdag gjennom varierte og kreative oppgaver.

Bente ser for seg en dedikert lagspiller, som både er faglig dyktig, og ikke minst omgjengelig og kan kommunisere godt med både kolleger og kunder. På Orkanger er de i dag fire sivilarkitekter og tre arkitekter, hvorav to også er bygg-ingeniører. I et kollegium med ulik alder, bakgrunn og kompetanse vil man ha store muligheter for å lære av, påvirke og bistå hverandre – slik at man alltid kan fortsette å utvikle seg.