Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger, men er alltid interessert i en prat med mennesker som mener de kan tilføre oss kompetanse så ta gjerne kontakt om du tror du vil passe inn hos oss.

Vi ønsker å stå for folkelighet, og det å lytte til kundenes behov legger vi vekt på. Samtidig skal vi stå for kreativitet og engasjement slik at prosjektene utvikles til kundenes beste. Faglig dyktighet er viktig for oss, men personlige egenskaper og evnen til å kommunisere godt med kunder, samarbeidspartnere og kolleger er også svært viktig.

Ta kontakt med:
Bente H. Fjeldvær, tlf. 90 85 00 57, bente@on-as.no.