Byggprosjektering i Orkanger, Trondheim og omegn

Arkitekt- og rådgivningstjeneste.

Med utgangspunkt i eksisterende miljø, byggherrens behov og ønsker, skreddersyr vi løsninger ut fra beliggenhet, funksjonalitet og bruk.

  • Utredning
  • Planlegging
  • Regulering
  • Prosjektering
  • Interiør
  • Byggesøknad
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse
  • Uavhengig kontroll prosjektering