Byggeledelse i Orkanger, Trondheim og hele Trøndelag

Ved bruk av fagfolk til å styre prosjektet har tiltakshaver trygghet for at gjennomføringen blir i samsvar med inngåtte kontrakter, og at valgte løsninger er i henhold til tiltakshavers ønsker, gjeldende lover og retningslinjer.

  • Prosjektadministrasjon
  • Prosjektledelse
  • Prosjekteringsledelse
  • Byggeledelse
  • Uavhengig kontroll utførelse