Avdelingskontor på Hitra

ON arkitekter og ingeniører er et arkitekt- og ingeniørfirma som holder til på Orkanger, like utenfor Trondheim. Firmaet har en bred kompetanse, og tar for seg alle aspekter innen byggeprosjekt, med god oppfølging under byggeprosessen. De er i dag 14 ansatte, og tar imot både offentlige og private kunder.Nedslagsfeltet er hovedsakelig Midt-Norge, med oppdrag innen alt fra skole- og helsebyggprosjekter, til leilighetsbygg, eneboliger, hytter og næringsbygg.Stort fokus på markedsføring og godt omdømme har ført til at ON har en jevnt god ordrereserve, og står sterkt i markedet.

Skape sin egen arbeidsplass

ON er i vekst, og planlegger derfor å åpne et eget avdelingskontor på Hitra – slik at de kan være mer tilgjengelige for sine eksisterende kunder på Hitra og Frøya, og samtidig nå ut til nye. De søker to arkitekter til kontoret, som først og fremst skal være selvstendige, men samtidig ha et tett bånd mot kontoret på Orkanger, og til de to andre bedriftene i bygget.

Kontoret vil ledes fra Orkanger, men den daglige driften må ivaretas av de to ansatte ved Hitra-kontoret. Det vil her være mulighet for å utvikle og forme sin egen arbeidsplass. Med et tett samarbeid og oppfølging fra Orkanger vil firmaets gode bedriftskultur, og allerede godt etablerte arbeidsrutiner og -prosedyrer ivaretas.

Vi ønsker å stå for folkelighet, og legger vekt på det å lytte til kundenes behov. Samtidig skal vi stå for kreativitet og engasjement slik at prosjektene utvikles til kundenes beste. Vi søker etter medarbeidere som passer inn i vårt team. Faglig dyktighet er viktig for oss, men personlige egenskaper og evnen til å kommunisere godt med kunder, samarbeidspartnere og kolleger er også svært viktig, sier daglig leder i ON, Bente Fjeldvær.

Tett samarbeid

ON arkitekter og ingeniører, Kystplan og Prosjektutvikling Midt-Norge vil i løpet av høsten være samlokalisert i ”nye” lokaler i Fillan sentrum. Kystplan er et ingeniørfirma med åtte ansatte, som selger tjenester innen bygg og anlegg, og ledes av May Andreassen. I tillegg har Kystplan kontorer på Frøya, Brekstad og i Steinkjer. Prosjektutvikling Midt-Norge har hovedkontor i Trondheim, og er et rådgivende ingeniørfirma innenfor prosjektering, prosjekt- og byggeledelse, samt prosjektadministrasjon. Virksomheten har flere kontorer i Trøndelag med til sammen 36 ansatte. Kontoret på Hitra administreres til daglig av ingeniør Jørgen Olsen.

Bente tror samlokalisering og samarbeid med Kystplan og Prosjektutvikling Midt-Norge vil gjøre det lettere for ON å lykkes med et avdelingskontor.

Vi utfyller og kompletterer hverandre. Vi vil både jobbe selvstendig, samtidig som vi kan samarbeide om felles prosjekter, kompetanseheving, markedsføring, og andre ting, sier hun.

Kompetanseutvikling

May ønsker å samle mest mulig kompetanse lokalt.

Et slikt samarbeid kan gjøre oss mer kundeorientert. Samtidig vil alt under ett tak skape effektivitet, sier May.

May Andreassen, Kystplan
Jørgen Olsen, Prosjektutvikling Midt-Norge

Jørgen mener man må være selvgående og uredd, og tørre å hoppe rett inn og ta ansvar. Han tror mye handler om personlige egenskaper, erfaring og egnethet.

Begge ser positivt på å få inn to arkitekter i bygget, og tror det kan øke kompetansen på tvers av fagfeltene, og samtidig være effektivt for kundene.

Det kan skape et fagmiljø der man drar fordeler av hverandre, anbefaler hverandre, deler kompetanse og hjelper hverandre, sier Jørgen.


Arealplanlegger

Kystplan er også på utkikk etter en arealplanlegger til hovedkontoret på Hitra. I en medarbeider ser May etter pågangsmot, noen som er løsningsorientert og aller viktigst – glad i teamwork.

Her får man være med på utviklingen av bedriften, og vi legger mye vekt på både faglig og menneskelig utvikling, avslutter May.


Bente og May ønsker å få på plass nytt personell snarest mulig, og ber interesserte ta kontakt på tlf. 90 85 00 57 / bente@on-as.no for ON, eller tlf. 93 46 73 58 / may@kystplan.no for Kystplan.

Utfyllende informasjon om stillingene finnes på ONs og Kystplans hjemmesider.

Ledig stilling som arkitekt / ingeniør på HitraBli kjent med Hitra