Våre ansatte

Bente H. Fjeldvær

Daglig leder

Elin Sommervold

Prosjektsekretær

Yngve Skinstad

Prosjekt- og byggeleder

Håkon Dollis

Prosjekt- og byggeleder

Katie Olsø

Sivilarkitekt

Marte Sveli

Arkitekt og byggingeniør

Gunhild Reitan

Sivilarkitekt

Kristian S. Erlandsen

Sivilarkitekt

Raymond Gimse

Arkitekt

Stig Atle Moe

Arealplanlegger

Sindre Lysø Rotan

Arkitekt og byggingeniør

Christian Bonvik

Arealplanlegger

Odd Morten By

Prosjekt- og byggeleder

Ingrid Stenvik Larsen

Sivilarkitekt