Våre ansatte

Bente H. Fjeldvær

Daglig leder

Elin Sommervold

Prosjektsekretær

Per Opøyen

Seniorrådgiver

Yngve Skinstad

Prosjekt- og byggeleder

Håkon Dollis

Prosjekt- og byggeleder

Katie Olsø

Sivilarkitekt

Gunhild Reitan

Sivilarkitekt

Kristian S. Erlandsen

Sivilarkitekt

Raymond Gimse

Arkitekt

Stig Atle Moe

Arealplanlegger

Marte Sveli

Arkitekt og byggingeniør

Silje Asbøll

Sivilarkitekt

Sindre Lysø Rotan

Arkitekt og byggingeniør

Christian Bonvik

Arealplanlegger