Våre ansatte

Bente H. Fjeldvær

Daglig leder

Elin Sommervold

Prosjektsekretær

Per Opøyen

Seniorrådgiver

Yngve Skinstad

Prosjekt- og byggeleder

Håkon Dollis

Prosjekt- og byggeleder

Katie Olsø

Sivilarkitekt

Gunhild Reitan

Sivilarkitekt

Kristian S. Erlandsen

Sivilarkitekt

Raymond Gimse

Arkitekt

Stig Atle Moe

Arealplanlegger

Helge Jomar Larsen

Prosjekt- og byggeleder

Marte Sveli

Arkitekt og byggingeniør

Silje Asbøll

Praktikant arkitekt

Sindre Lysø Rotan

Arkitekt og byggingeniør