Prosjektering

Arkitekt- og rådgivningstjeneste.

Med utgangspunkt i eksisterende miljø, byggherrens behov og ønsker, skreddersyr vi løsninger ut fra beliggenhet, funksjonalitet og bruk.

 • Utredning
 • Planlegging
 • Regulering
 • Prosjektering
 • Interiør
 • Byggesøknad
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Uavhengig kontroll prosjektering

Interiør

Gjør din bolig til din favorittplass!

Gjør ditt hjem fantastisk ved å utvikle de forutsetningene og kvalitetene som finnes der, for din familie og livsstil. La din bolig bli et innbydende eldorado som du elsker.

Gjør ditt firmalokale profesjonelt.

 • skap trivsel på jobb
 • få økt omsetning

Få trivsel på jobb med praktiske og innbydende rom og arbeidsplasser. Gjør bedriften mer lønnsom ved å la innredningen presentere firmasjel og ditt produkt på den beste måten. Dine firmalokaler vil hjelpe deg med markedsføring og salg.


Prosjekt-administrasjon

Ved bruk av fagfolk til å styre prosjektet har tiltakshaver trygghet for at gjennomføringen blir i samsvar med inngåtte kontrakter, og at valgte løsninger er i henhold til tiltakshavers ønsker, gjeldende lover og retningslinjer.

 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Byggeledelse
 • Uavhengig kontroll utførelse

Regulering

Har du en eiendom du ønsker å utvikle? On arkitekter og ingeniører AS kan bistå med regulering for private, næringsliv og det offentlige.

Vi gir råd for utvikling av eiendommen, informerer om saksgangen, utarbeider planer i samarbeid med oppdragsgiver og står for innsending av planbeskrivelser og reguleringsplankart med bestemmelser til offentlige myndigheter for behandling og godkjenning. Vi gjennomfører risiko- og sårbarhetsanalyser og konsekvensanalyser. Reguleringsplankart utarbeides digitalt etter miljøverndepartementets veileder og leveres i gjeldende SOSI-standard.


Taksering

Med bred faglig kompetanse, stor lokalkunnskap og lang erfaring i markedet, har vi de beste forutsetninger for å kunne bistå i ulike sammenhenger.

 • Overtakelseskontroll
 • Tilstandsrapport
 • Verdivurdering av næringsbygg